Gratis fragt på køb over 700,-

E N  H Y L D E S T  T I L

S K Ø N H E D

I  A L L E  D E N S 

F O R S K E L L I G E  F O R M E RB I O D Y N A M I S K  &  Ø K O L O G I S K  H U D P L E J E,

P A R F U M E  &  M A K E U P


S A M M E N S A T  A F  D E  M E S T  L U K S U R I Ø S E  

I N G R E D I E N S E R  F R A  H E L E  V E R D E N


F O R  E N  N Y D E L S E S F U L D ,  C L E A N  H V E R D A G 

F U L D  A F

R I T U A L E T S  M A G I Blush Serums

KØB NU

D U  S K A L  I K K E

O V E R D Ø V E S

D U  S K A L 

F R E M H Æ V E S
BIODYNAMISK MIST & TONER

KØB NU

Glød Serum - med acaí og blue tansy

Bestseller og mirakelmager

Denne Glød Serum er det bedste jeg til dato har skabt og mit eget yndlingsprodukt.

Verdens mest potente ingredienser inden for hudpleje samlet i én.

Sprængfyldt med antioxidanter og vitaminer som beskytter din hud, tilføjer den glød og elasticitet.

Med økologisk og fair trade acaíolie, biodynamisk hybenkerneolie, økologisk tranebærkerneolie, jordbærkerneolie og blue tansy

G L Ø D S E R U M

KØB NU

I N D S M Ø R  D I N  S M U K K E  K R O P  M E D

 N Æ R V Æ R  O G  N Y D E L S E 

S O M  V A R  D ET  E T  K Æ R L I G H E D S R I T U A L  K U N  F O R  D I G